3C – Using the WJ IV to Diagnose Dyslexia – Dr. Nancy Mather – 11/11/15
Powerpoint presentation on dyslexia diagnosis using the WJ IV. – 1 hour – program registration